"Pociągiem w Łódzkie" do Spalskiego Parku Krajobrazowego

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Samorząd województwa łódzkiego już czwarty rok organizuje cykl wyjazdów do obszarów cennych przyrodniczo na terenie naszego regionu w ramach projektu Pociągiem w Łódzkie. Projekt dofinansowany został z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W dniu 16 lipca 2016 miała miejsce druga w tej edycji wycieczka do parku krajobrazowego, tym razem celem był Spalski Park Krajobrazowy. Uczestnicy bezpłatnej wycieczki, w liczbie około 250 osób, przybyli do stacji Brzustów. Pod opieką łódzkich przewodników, pokonali trasę około 15 km. Po drodze mieli okazje zobaczyć dolinę rzeki Pilicy, znajdującą się w obszarze natura 2000 oraz rezerwat Spała. Elementem wycieczki był również piknik, na nadpilickich błoniach, gdzie pracownicy Spalskiego Parku Krajobrazowego udzielali informacji na temat genezy parku, jego walorach krajobrazowych, przyrodniczych oraz historyczno-kulturowych. Tradycyjnie podczas pikniku odbył się konkurs, w którym można było wygrać atrakcyjne nagrody.

Opracował: D.Bień.