Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

13 października 2018 r. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego oraz Oddział PTTK „Szaniec” ze Skierniewic, zaprasza na kolejną edycję rajdu rowerowego.

Rajd adresowany jest do wszystkich sympatyków dwóch kółek, a zwłaszcza rodzin z dziećmi.

 

28 września na Zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu odbywały się główne uroczystości związane z regionalnymi obchodami Światowego Dnia Turystyki.

20180930 110029

W niedzielę 30 września odbył się kolejny rajd rowerowy "Rowerem nad Wartą" współorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddział Terenowy Sieradzkich Parków Krajobrazowych. Była to już czwarta odsłona tej imprezy i zarazem pierwsza zorganizowana jesienią.

DSC06476

22 września odbył się 43 Rajd "Szlakiem Walk nad Wartą 1939 roku" organizowany przez Zarząd Oddziału PTTK w Sieradzu oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddział Terenowy Sieradzkich Parków Krajobrazowych. Tradycyjnie trasa rajdu prowadziła fragmentem niebieskiego, pieszego szlaku turystycznego Walk nad Wartą 1939 roku.

W minioną niedzielę po raz siedemnasty odbył się amatorski rajd rowerowy i pieszy „Tour de Kalonka”. W tym roku rajdowi przyświecała idea 100-lecia odzyskania niepodległości. Uczestnicy rajdu mogli wybrać – podobnie, jak w ubiegłych latach – jedną z trzech tras rowerowych lub trasę pieszą. Pierwszy raz zorganizowana została rodzinna trasa rowerowa na orientację. Najmłodszym dzieciom zadedykowano krótką trasę rowerową pod nazwą „Figlotur”. 

 21 września, w jeden z ostatnich dni lata 2018 r.odbył się rajd rowerowy "Szlakiem królewskich łowów Kazimierza Wielkiego". 36 uczestników rajdu ze Szkoły Podstawowej w Przedborzu wraz z opiekunami i przewodnikami parkowymi ruszyli trasą wiodącą do Skotnik położonych w dolinie rzeki Pilicy, tuż przy granicy Sulejowskiego Parku Krajobrazowego.

W dniu 18 września 2018 r. w „Żywym Skansenie – Centrum Folkloru Polskiego” w Nagawkach odbyło się spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy w ramach prac nad Planem Zadań Ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Wola Cyrusowa PLH100034.

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Nieborów” został powołany rozporządzeniem Wojewody Skierniewickiego nr 21 z dnia 6.10.1988r. oraz nr 2 z dnia 14.01.1997r. Ojemuje grunty orne, łąki, pastwiska i lasy o łącznej powoierchni 46 ha, położone we wsi Niebrów, gm. Nieborów. Teren ten należy do Skarbu Państwa i jest zarządzany przez Województwo Łódzkie. Od północy obszar graniczy z parkiem otaczającym Pałac Radzwiwiłłów w Nieborowie. Z trzech pozostałych stron otoczony jest lasami. Niedyś stanowił część majatku Rawdziwiłłów. Obszar powołano dla ochrony:

- wolnej, niezabudowanej przestrzeni – fragmentu cennego krajobrazu mazowieckiego,

- zachowania historycznie udokumentowanej ciągłości tradycyjnego użytkowania tego obszaru (lasu, pola, pastwiska, łąki),

- „widoku z zabytku” i „widoku na zabytek” jakim jest Pałac Radziwiłłów oraz otaczający go ogród,

- historycznej kompozycji i osi, która przynajmniej od XVIII wieku, była rozpięta między wsią Nieborów a Puszczą Bolimowską,

- pradziejowego stanowiska archeologicznego.

W dniu wczorajszym na terenie ZPKWŁ OT PKWŁ miało miejsce szkolenie na temat grzybów nadrzewnych prowadzone przez pana Sebastiana Piskorskiego członka Sekcji Mykologiczno-Algologicznej SKNB UŁ oraz Pracowni Algologii i Mykologii UŁ. Na szkoleniu pojawiła się znaczna większość kadry z oddziałów terenowych ZPKWŁ.

konferencja zpk.ef.kl. 30W dniach 13-14 września 2018 r. na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego ZHP „Nadwarciański Gród” odbyła się konferencja z okazji jubileuszu 40-lecia Załęczańskiego Parku Krajobrazowego.