Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniu 8 sierpnia pracownicy OT NPK w Moszczenicy wraz z Policją w Bronisławowie oznakowali bojami na wodzie granice stref użytkowania Zbiornika Sulejowskiego.

W minioną sobotę na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich odbyły się kolejne warsztaty entomologiczne. Tym razem spotkaliśmy się na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego "Górna Mrożyca" w miejscowości Tadzin.

W dniach 18-20 czerwca 2018 roku edukatorzy, będący w  służbach ochrony przyrody parków krajobrazowych Polski zjechali licznie do Nadwarciańskiego Grodu, położonego na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, aby uczestniczyć w szkoleniu ED-EK (poświęconemu edukacji ekologicznej).

Wręczenie nagród laureatom etapu okręgowego XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

W dniu 19 czerwca 2018r. w siedzibie Oddziału Terenowego Parku Krajobrazowego w Łodzi odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom finału okręgowego XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się:

Marek Michalak – Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Piotr Maks – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi

Beata Koło  - Naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody i Polityki Ekologicznej UMWŁ

Joanna Grzesiak - Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

oraz Hieronim Andrzejewski – Dyrektor ZPKWŁ – organizator finału okręgowego

W dniach 08.06-10.06.2018r. w Lidzbarku odbył się etap centralny XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. W etapie tym wzięło udział 112 uczniów z całej Polski. Województwo łódzkie reprezentowali:

 Tegoroczny krajowy finał XVII edycji konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski przyniósł reprezentantom województwa łódzkiego 3 miejsce.

1a

8 czerwca odbyła się kolejna edycja rajdu ekologicznego "Nadwarciański Szlak”, współorganizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Zespół Szkół w Burzeninie oraz Urząd Gminy Burzenin.

motyl.popraw.1W sobotę, 2 czerwca o godzinie 21.00, wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Zapolicach, zorganizowaliśmy kolejną edycję "Nocy Świetlików".  

28 maja 2018 roku w ramach Festiwalu Nauki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach odbył się wyjazd studyjny pod nazwą "Różnorodne formy edukacji ekologicznej w Bolimowskim Parku Krajobrazowym".

W kwietniu i maju br. odbyły się zajęcia terenowe dla studentów I roku kierunku gospodarka przestrzenna Uniwersytetu Łódzkiego.