Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

        Dzień bez opakowań foliowych, obchodzony 23 stycznia, jest reakcją ludzi na wciąż zwiększającą się ilość opakowań z tworzyw sztucznych wykorzystywanych na co dzień na całym świecie. Produkcja jednej torebki foliowej trwa mniej niż sekundę, służy nam średnio przez 20 minut, tyle co droga do domu, a rozkłada się blisko 400 lat. Trudno ocenić, ile reklamówek corocznie wprowadza się na światowy rynek. Szacuje się, że ich liczba waha się od 500 miliardów do jednego biliona. Tymczasem, torebki foliowe, które trafiają w ciągu roku na polskie wysypiska, to odpady o wadze około 55 tysięcy ton. Podobna ilość ląduje co roku w oceanach: 50 tysięcy ton plastikowej folii jest w stanie zabić ponad milion morskich ptaków i sto tysięcy morskich ssaków.

Zapraszamy na zimowy spacer doliną Pilicy. Od kilku lat zima oszczędzała nam widoku białego puchu i mrozu poniżej -10 stopni Celsjusza. Wraz z pierwszym obfitym śniegiem i promieniami słońca, którym towarzyszył silny mróz, ruszyliśmy na spacer doliną Pilicy.

W tym roku po raz kolejny liczyłem ptaki zimujące na Pilicy na odcinku od Spały do Żądłowic 15 km rzeki w ramach Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych. Termin tegorocznej akcji zbiegł się w czasie z wystąpieniem prawdziwie zimowych warunków, a takie zwykle sprzyjały występowaniu większej ilości ptaków na Pilicy.

W grudniu 2020 roku zakończył się projekt realizowany przez Andrzeja Białkowskiego i Piotra Wypycha oraz wielu badaczy zagadnienia pt. „Ikonosfera hierofanii. Dom a sacrum. Transmisja kulturowa artefaktów sztuki ludowej w rejestracji fotograficznej i antropologicznym opracowaniu tekstowym". W projekcie tym dr Piotr Wypych zamieścił wiele zdjęć i rysunków dokumentujących małe ołtarzyki domowe z domostw znajdujących się w Sulejowskim i  Spalskim PK.

Bagous ciekawy rodzaj chrząszczy z rodziny ryjkowcowatych (Curculionidae) w Spalskim Parku Krajobrazowym.

Ryjkowce w faunie Polski należą do najliczniejszej gatunkowo rodziny chrząszczy. Generalnie wszystkie gatunki są fitofagami i bytowanie ich ściśle powiązane jest z roślinami żywicielskimi. Krajowe gatunki są raczej niewielkich rozmiarów i poza kilkoma gatunkami wielkość ciała oscyluje w przedziale od kilku do kilkunastu milimetrów.

Rodzaj Bagous ze względu na swój tryb życia i rozwój larwalny zasługuje na uwagę. Rodzaj ten odbiega swoją biologią od pozostałych przedstawicieli ryjkowców.

Symbolem Krasocina jest stojący na niewielkim wzniesieniu murowany wiatrak w stylu holenderskim. Obiekt zbudowany w 1920 roku został ostatnio zrekonstruowany i przywrócony do dawnej świetności.

Ze smutkiem informujemy, iż 2 grudnia 2020 roku zmarł Pan Jan Miller z Sulejowa - piewca kultury Sulejowa i rzeki Pilicy, historyk, regionalista i artysta samouk, a przy tym oddany społecznik. Jak wspomina Piotr Wypych z-ca dyr. ZPKWŁ: "Pana Jana poznałem na początku XXI wieku, a właściwie to On szukał kontaktu z maszą firmą. Pan Miller był żywą historią Sulejowa, doskonale znał miasto i okolicę, opisywał i badał z wielkim zaangażowaniem małą architekturę sakralną.

Kolejny bardzo udana kontrola  zbiornika Sulejowskiego tej jesieni stanęła pod znakiem nurów, których tym razem udało się wypatrzeć aż 15 czarnoszyich i 6 rdzawoszyich. Tak duża koncentracja tych ptaków w woj. łódzkim zdarzają się bardzo rzadko i była to największa koncentracja nurów na zbiorniku Sulejowskim jaką mi było dane oglądać kiedykolwiek. Nur to bardzo stary ewolucyjnie rząd ptaków, doskonale przystosowany do życia w wodzie, za to na lądzie właściwie nie potrafią się poruszać, jedynie mogą się ślizgać na brzuchu.

Dotychczasowa jesień na zbiorniku Sulejowskim nie obfitowała w stwierdzenia rzadkich gatunków ptaków. Nie powtórzyły się wyjątkowo dobre warunki żerowiskowe jakie mieliśmy w zeszłym roku. W tym roku poziom wody w zbiorniku utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie co negatywnie wpływa na możliwość żerowania dla licznych gatunków ptaków wodno-błotnych. Jednak podczas ostatniej kontroli zbiornika udało się wypatrzeć kilka rzadkich gatunków ptaków, z których m.in. słynie ten zbiornik. Pogoda jaka była tego dnia z pewnością nie należała do najlepszych bo właściwie cały dzień padało, ale to akurat często sprzyja ptakom bo mają dużo większy spokój. Dodatkowo poranki w tym okresie sprawiają, że ptaki lecą nisko i częściej się zatrzymują na napotkanych akwenach.

W atmosferze przygotowań do Dnia Wszystkich Świętych, pracownicy Przedborskiego PK odwiedzili cmentarz ewangelicki w Przedborzu. Uprzątnięto teren w pobliżu pamiątkowego obelisku i tablicy informacyjnej. Cmentarz jest pamiątką historii Przedborza, który do I Wojny Światowej zamieszkiwali Polacy, Żydzi, Rosjanie i Niemcy.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button