Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniu 20 lipca 2019 roku w Dąbrówce (Gmina Aleksandrów) odbyła się konferencja popularno-naukowa „Etnografia Środkowego Nadpilicza”.

W  2019 r dwaj lepidopterolodzy  Tadeusz Kurzac, Stefan Sobczak i kilkunastu niestałych współpracowników rozpoczęli na terenie Sulejowskiego PK badania motyli nocnych. Realizacja badań to przedsięwzięcie prywatne, niedochodowe.Skala i zakres przedsięwzięcia jest imponująca, prace zaplanowano na trzy lata w charakterystycznych siedliskach Parku.

Z okazji ogólnopolskich obchodów Wielkiego Dnia Pszczół w OT NPK w Moszczenicy dnia 6 sierpnia 2019 uczestnicy Kolorowej Lokomotywy mieli możliwość  pogłębienia wiedzy na temat niezastąpionej roli pszczół w przyrodzie. 

Utrzymujący się nadal niski stan wody w zbiorniku Sulejowskim sprawia, że utrzymują się bardzo dobre warunki dla żerujących ptaków siewkowych. Podczas ostatniej wizyty nad zbiornikiem udało się wypatrzeć aż 12 gatunków z tej grupy ptaków. 

Susza tego roku w centralnej Polsce, w kwietniu, czerwcu i lipcu, spowodowała zahamowanie wegetacji wielu gatunków roślin. To z kolei miało duży wpływ na niską frekwencje owadów. U wielu gatunków owadów występuje daleko posunięta specjalizacja pokarmowa, ich pojaw uzależniony jest od występowania rośliny żywicielskiej. Jeżeli rośliny pokarmowe uschną z braku wody, giną jaja, gąsienice- owady mają stracony rok.

W ramach współpracy z Nadleśnictwem Smardzewice oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Łodzi przeprowadzono pierwszy etap ochrony stanowiska bardzo rzadkiego na terenie województwa łódzkiego czarcikęsika Kluka.

W miniony piątek (12.07.) w godzinach wieczornych na terenie siedziby PPK miało miejsce spotkanie z członkami Łódzkiego Oddziału Towarzystwa Entomologicznego i Fundacji "Biodiversitatis" w ramach wydarzenia "Nie taka ćma straszna, czyli wielkie nocne wabienie owadów do światła"

Fundacja „Biodiversitatis”, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego oraz Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zapraszają na wieczór entomologiczny „Nie taka ćma straszna, czyli wielkie nocne wabienie owadów do światła”, który odbędzie się na terenie Przedborskiego Parku Krajobrazowego12 lipca 2019 r

Lipiec  to okres w świecie ptaków kiedy część z nich zaczyna już  jesienną wędrówkę. W tym roku długo utrzymująca się susza sprawiła, że na zbiorniku Sulejowskim odsłaniają się powoli niewielkie fragmenty dna zbiornika. Są to idealne warunki do żerowania dla ptaków zwłaszcza siewkowych, które właśnie zaczęły jesienną wędrówkę. W ostatnich latach takie warunki na zbiorniku Sulejowskim w tym okresie zdarzą się niezwykle rzadko, dlatego warto obserwować co w tym czasie dzieje się na zbiorniku, gdyż można się spodziewać obserwacji wielu nielicznie i rzadko pojawiających się gości w naszym regionie.

Rozpoczęła się podróż Kolorowej Lokomotywy po parkach krajobrazowych województwa łódzkiego. Program realizowany przez Łódzki Dom Kultury przy współpracy z ZPKWŁ skierowany jest do dzieci i młodzieży, które spędzają wakacje w swoim mieście.