Relacja z zimowego ptakoliczenia 2017 z terenu Bolimowskiego Parku Krajobrazowego

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

 <strong>zimowe ptakoliczenie 2017</strong><br />(Bolimowski PK)Jak każdego roku nadszedł czas na styczniowe, weekendowe zliczanie zimujących w Polsce ptaków. Na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego przeprowadziliśmy 2 takie akcje.

Pierwsze liczenie rozpoczęliśmy 27 stycznia w Puszczy Mariańskiej. Uczestnikami zimowego ptakoliczenia byli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej. Grupa 46 obserwatorów odnotowała następujące gatunki ptaków:

- sójka (2 osobniki),

- sikora bogatka (11 osobników),

- sikora modraszka (4 osobniki),

- wróbel (ok. 35 sobników),

- pełzacz leśny (1 osobnik),

- kowalik (1 osobnik),

- kos (6 osobników),

- kwiczoł (5 osobników),

- sierpówka (2 osobniki).

Kolejne liczenie odbyło się 29 stycznia w Skierniewicach na Osiedlu Zadębie. W niedzielnym spacerze wzięły udział 22 osoby. Byli wśród nich dorośli i dzieci m.in. ze Skierniewice, Łodzi, Kiernozi i Łowicza. Odwiedziły nas też media - Głos Skierniewic i okolicy. Trasa prowadziła wzdłuż zalewu Zadębie oraz osiedla domków jednorodzinnych. Pracownicy Oddziału Terenowego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego wraz z ornitologami opowiadali po drodze ciekawostki o ptakach i uczyli ich rozpoznawania. Obserwatorzy ptaków wyposażeni byli w lornetki, karty edukacyjne ze zdjęciami ptaków, do dyspozycji uczestników były także lunety. Udało się nam zaobserwować 18 gatunków ptaków:

- kos (20 osobników),

- gil (22 osobniki),

- sroka (10 osobników),

- kawka (11 osobników),

- gawron (12 osobników),

- grubodziób ( 3 osobniki),

- sikora bogatka (8 osobników),

- kwiczoł (4 osobniki),

- wróbel (29 osobników),

- sikora modra (2 osobniki),

- sierpówka (20 osobników),

- zięba (1 osobnik),

- dzwoniec (16 osobników),

- sójka (3 osobniki),

- czyż (5 osobników),

- mazurek (8 osobników),

- strzyżyk (1 osobnik),

- myszołów zwyczajny (1 osobnik).

Po zakończeniu spaceru uczestnicy otrzymali kalendarze biurkowe ZPKWŁ oraz budki lęgowe dla ptaków.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z niedzielnego wydarzenia. Dziękujemy wszystkim za przybycie i wspólny spacer edukacyjny.

Zapraszamy na kolejne ptakoliczenia :-)!

Oprac. K. Nowak