Nowe sady w starej wsi...

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

WÓLKA ŁASIECKA – wieś niezwykła. W czasach rzymskich jedno z ważniejszych miejsc osiedleńczych z okresu  kultury przeworskiej (epoka żelaza III w. p.n.e. do V w. n.e.) na terenie dzisiejszej Polski. Zajmowało ok. 6 ha. Otoczone bagnami i puszczą, leżało na uczęszczanym szlaku prowadzącym ku Wiśle. Badania  w latach 1947 -1960 wykazały, iż istniała tam osada, a w niej 5 domostw na podwyższeniach, w tym jedno z brukowaną podłogą, i 10 domostw słupowych, a wśród nich – ewenement: wielka trzynawowa hala o wymiarach 16,20 m x 8,50 m, wsparta na 48 słupach. Jej przeznaczenie pozostaje nieznane; literatura określa ten budynek jako: „tajemniczy”, „wzniesiony dla celów specjalnych”, służący zapewne „zgromadzeniom o charakterze socjalnym lub kulturalnym”.


Źródła:

1.Internet – Witold Bender, „Badania terenowe w Wólce Łasieckiej, pow. Łowicz,w 1961 roku”, Zakład Archeologii Polski IHKM PAN w Warszawie.
2.Internet – Witold Bender, „UN VILLAGE APPARTENANT A LA CIVILISATION DE PRZEWORSK EN POLOGNE CENTRALE (WÓLKA ŁASIECKA, DISTRICT DE ŁOWICZ), Archeologia Polona IV, 1962, Ossolineum.

Dziś WÓLKA ŁASIECKA to rozległa wieś (2143 ha) w gminie Bolimów, o rzadkiej zabudowie  – 17 posesji zamieszkałych, i niewielkiej liczbie mieszkańców - 38 stałych i 39 czasowych.Przez wiele lat jakby zapomniana, leżąca na skraju Puszczy Bolimowskiej, z dala od głównych dróg, wyludniająca się, ostatnio na dodatek przegrodzona autostradą A2.Jej niewielka społeczność, zmobilizowana przez niedawno wybraną nową sołtyskę, ima się ambitnych działań integrujących i sprzyjających rozwojowi w jego ekologicznym wymiarze.

W roku 2016 – w ramach programu realizowanego przez Fundację Rolniczej Różnorodności Biologicznej Agri Natura i przedsiębiorstwo ORBIS - zasadzono tam na powierzchni ok. 0,5 ha sad dawnych odmian: 80 drzew i krzewów (39 odmian): jabłonie, grusze, śliwy, pigwy, derenie i nieszpułki*.

W roku 2016 - przy sadzie – z inicjatywy Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Skierniewicach oraz Oddziału Terenowego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego – utworzono (jedną z trzech w Wólce Łasieckiej) „gniewoszówkę”: złożone z kamieni, karp korzeniowych, gałęzi i darniny pomieszkanie dla gniewoszy**od dawna pokazujących się w tamtych okolicach.

W roku 2019 – dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wybudowano altankę dla turystów, gablotę ogłoszeniowo-informacyjną oraz stół i dwie ławki, a dokoła niej posadzono 3 grusze i kilkadziesiąt krzewów owoco- i miododajnych, udostępnionych przez Szkółkę w Moszczenicy (Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego).

W roku 2020 – w ramach projektu „Owoce Pamięci” (więcej informacji – aktualność  z dnia 11 grudnia 2020 r.) w Wólce posadzono ponad 200 drzew owocowych dawnych odmian w przydrożnych szpalerach; na odcinku niemal 500 m utworzono najprawdziwszą aleję ! Za parę lat kwiecień w Wólce Łasieckiej będzie równie piękny jak w przysłowiowej Portugalii.

W przyszłym roku planowane jest kontynuowanie nasadzeń szpalerowych, jako że inni właściciele gruntów również zgłosili akces do „Owoców Pamięci”.

Mieszkańcom Wólki Łasieckiej gratulujemy i życzymy wytrwałości, i kolejnych „owocnych”  inicjatyw.

 

Opracowanie: Agnieszka Pruszkowska i Stanisław Pytliński - Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego 

________________________________________________________________

  • Nieszpułka – jedno z najstarszych drzew owocowych, przybyłe do Europy z Iranu ok. 3 tysiące lat temu, znane starożytnym Grekom i Rzymianom. W XIX i na początku XX w. chętnie sadzone przy dworach szlacheckich. Rośnie powoli (nie przekracza 8 m) i żyje długo. Nie sprawia kłopotów w uprawie. Rodzi kuliste owoce – twarde i kwaśne (po przemrożeniu słodkie) o wielu walorach prozdrowotnych.

  • Gniewosz plamisty (Coronella austriaca) – wąż wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt jako gatunek wysokiego ryzyka, narażony na wyginięcie. Zamieszkuje łąki, śródleśne polany, obrzeża lasów, rumowiska. Aktywny w dzień. Dla ludzi niegroźny – jest niejadowitym dusicielem. Podlega całkowitej ochronie. Więcej o gniewoszu – nasza broszurka „Ochrona czynna gniewosza plamistego w Bolimowskim Parku Krajobrazowym” (można otrzymać w naszym biurze w Skierniewicach).