Relacja z zimowego ptakoliczenia 2016

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

31 stycznia 2016roku mimo chłodu, wiatru i zachmurzonego nieba około 60 osób wzięło udział w Zimowym Ptakoliczeniu, zorganizowanym w Skierniewicach przez ZPKWŁ - Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. W akcji uczestniczyli zarówno dorośli jak i dzieci. Towarzyszyły nam też media - Radio Łódź oraz tygodnik katolicki Gość Niedzielny.

Spacer odbywał się w Skierniewicach na Osiedlach: Widok-Starbacicha-Serwituty. Trasa prowadziła zarówno wzdłuż gęstej zabudowy bloków jak i luźniejszej domków jednorodzinnych. Pracownicy Oddziału Terenowego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego wraz z ornitologiem i członkiem Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków - Mirosławem Nowickim - opowiadali po drodze ciekawostki o ptakach, uczyli ich rozpoznawania, dawali rady dotyczące ich dokarmiania. Zaprezentowana została również działalność Mirosława Nowickiego, polegająca na przekonywaniu lokalnych spółdzielni mieszkaniowych do wieszania budek lęgowych – które uczestnicy mieli okazję oglądać. Obserwatorzy ptaków wyposażeni byli w lornetki, karty edukacyjne ze zdjęciami ptaków, do dyspozycji uczestników była także luneta.

Po zakończeniu spaceru najmłodsi uczestnicy otrzymali od nas pamiątkowe pieczątki, karteczki i zakładki z wizerunkami ptaków, a dorośli kalendarze biurkowe ZPKWŁ.

Jakie ptaki udało się nam zaobserwować:

 • grubodziób - 1 osobnik
 • gawron - 23 osobników
 • kawka - 13 osobników
 • sikora bogatka - 13 osobników
 • sikora modraszka - 1 osobnik
 • sierpówka - 4 osobników
 • gołąb miejski - 17 osobników
 • kwiczoł - 2 osobników
 • kos - 5 osobników
 • dzwoniec - 48 osobników
 • wróbel - 40 osobników
 • mazurek - 10 osobników
 • szczygieł - 34 osobników
 • sroka - 1 osobnik
 • czyż - 3 osobniki
 • zięba - 1 osobnik

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z niedzielnego wydarzenia (więcej fotografii znajdziesz tutaj). Dziękujemy wszystkim za przybycie i wspólny spacer edukacyjny.

Zapraszamy na kolejne ptakoliczenia :-)!

Oprac. K. Nowak