70-lecie rejonowego koła pszczelarzy w Brzezinach 1946 - 2016

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniu 17 kwietnia 2016 r. pszczelarze Rejonowego Koła Pszczelarzy w Brzezinach świętowali 70-lecie istnienia swojego Koła. Wydarzenie to objęli patronatem honorowym: Wojewoda Łódzki, Pan Zbigniew Rau oraz Marszałek Województwa Łódzkiego, Pan Witold Stępień.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w parafii pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Brzezinach, której przewodniczył J.E. Ksiądz Biskup Adam Lepa. Po Mszy ks. biskup wspólnie z ks. Kanonikiem Wiesławem Kamińskim oraz proboszczem parafii- ks. Mariuszem Wojturskim dokonali poświęcenia obelisku ku czci Św. Ambrożego (ufundowanego przez Rejonowe Koło w Brzezinach) - patrona pszczelarzy.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Urzędzie Miasta Brzeziny. Na przybyłych gości czekała wystawa „70 lat Koła Pszczelarzy w Brzezinach” i „Pszczoła w środowisku rolnym i leśnym”. Nadleśnictwo Rogów i Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego prezentowali stoiska z materiałami informacyjno – edukacyjnymi.

W sali konferencyjnej urzędu odbyło się wręczenie odznaczeń i dyplomów zasłużonym pszczelarzom, część artystyczna przygotowana przez uczniów z Gimnazjum w Brzezinach, oraz wykład Czesława Korpusy (sekretarza Polskiego Związku Pszczelarskiego) pt. „Produkty pszczele dla zdrowia i przyjemności”.

Oprac. A. Pruszkowska