XX-lecie działalności stowarzyszenia Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych w Puszczy Mariańskiej

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W piątek 6 października 2017 r. w Domu Kultury w Puszczy Mariańskiej odbyła się konferencja pt. „20 lat inicjatyw społecznych w Gminie Puszcza Mariańska”. Wydarzenie to poświęcone było XX-leciu działalności stowarzyszenia Mariański Ruchu Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych. Jacek Zawadzki (prezes) i Katarzyna Niewczas (koordynator biura) przybliżyli uczestnikom spotkania kilka najciekawszych projektów zrealizowanych przez cały okres funkcjonowania stowarzyszenia.

Następnie odbył się koncert Zespołu Jarzębinki oraz Beaty Łukasik – mieszkanki Puszczy Mariańskiej. "Stowarzyszenie gospodyń i gospodarzy wiejskich w Bartnikach” przygotowało poczęstunek dla uczestników konferencji.

Oprac. A. Pruszkowska