Spotkanie w sprawie szlaku kajakowego na Rawce

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniu 8 lipca, w siedzibie Oddziału Terenowego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach odbyło się spotkanie poświęcone utworzeniu szlaku kajakowej na Rawce.

Wzięli w nim udział m.in. właściciele ośrodków turystyki kajakowej i osoby zainteresowane świadczeniem usług w tej branży. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, sprawującego nadzór nad rezerwatem, reprezentowała pani Maria Caban – główny specjalista w Oddziale Obszarów Natura 2000 i Rezerwatów Przyrody.

Wszystkich zainteresowanych inicjatywą utworzenia szlaku kajakowego prosimy o kontakt. Tel.: 46 833 37 77 lub 508 253 065.


Przypominamy, iż Rawka (od źródeł do ujścia wraz z rozgałęzieniami koryta rzeki, starorzeczami, dolnymi odcinkami prawobrzeżnych dopływów: Krzemionki, Korabiewki, Rokity i Grabinki oraz przybrzeżnymi pasami terenu o szerokości 10 m) jest rezerwatem przyrody. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody w rezerwacie zabrania się m. in.: „uprawiania sportów wodnych”. Wszelkie spływy kajakowe mogą się odbywać wyłącznie na podstawie decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zezwalającej na odstępstwo od tego zakazu. Informacje na temat procedury uzyskiwania tego odstępstwa oraz niezbędne formularze znajdują się na stronie: www.lodz.rdos.gov.pl

Oprac. S. Pytliński