Obchody Dnia Niepodległości w Puszczy Mariańskiej

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości w Puszczy Mariańskiej odbyły się uroczystości szczególne: po uroczystej mszy świętej z udziałem pocztów sztandarowych leśnych, łowieckich, strażackich i szkolnych uroczyście odsłonięto kamienny pomnik ku czci poległych bohaterów, poświęcono kopiec usypany w pobliżu kościoła i urzędu gminy oraz posadzono „Dąb Niepodległości”.

Uroczystość uświetniła fanfara orkiestry strażackiej z Międzyborowa, obecność klas mundurowych z miejscowego liceum, występ zespołu śpiewaczego „Jarzębinki”, wojskowa grochówka oraz wystawa obrazów w „Galerii” autorstwa Marka Regulskiego poświęcona tradycji polskiej jazdy.  Pomysłodawcami i realizatorami uroczystości byli: Nadleśnictwo Radziwiłłów, Gmina Puszcza Mariańska i Parafia w Puszczy Mariańskiej.

Oprac. S.P.