Wydawnictwo "Świat grzybów w BPK"

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Prezentujemy Państwu nasze kolejne, nowe wydawnictwo.

Świat grzybów w Bolimowskim Parku Krajobrazowym to broszura autorstwa naszego serdecznego kolegi - Sebastiana Piskorskiego – pracownika Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, specjalisty mykologa.

Pomysł na broszurę powstał między innymi po zorganizowanym w 2019 roku w Puszczy Mariańskiej wydarzeniu, zatytułowanym  „Grzyby – ukryte piękno mikroorganizmów”, składającym się z wykładu, wystawy prawdziwych okazów grzybów zebranych na terenie BPK oraz części praktycznej w terenie. Na potrzeby wystawy, po kilkudniowych poszukiwaniach terenowych, udało się nam zebrać łącznie 124 gatunki grzybów, co pozwoliło też na lepsze poznanie mykobioty Parku.

Publikacja zawiera trochę teorii na temat królestwa grzybów, jak również fotografie, opisy i ciekawostki dotyczące wybranych gatunków grzybów występujących na naszym obszarze.

Dziękujemy Sebastianowi na owocną współpracę! Może dzięki broszurce zarazi czytelników swą olbrzymią pasją? :-) A może uda się Wam znaleźć któregoś z grzybów zamieszczonych w publikacji?
Zachęcamy do odkrywania zachwycającego różnorodnością kształtów i barw królestwa grzybów!

Publikację w wersji elektronicznej można pobrać tutaj.

Oprac. K. Nowak

swiat grzybow bpk