Artykuły

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Spacerując po łące spotykamy wiele motyli: białe, brązowe, czerwone i inne mieniące się kolorami. Czy wsród tylu barwnych bezkregowców udało Ci się spotkać niebieskiego motyla? Te piękne owady należą do rodziny modraszkowatych, których przedstawiciele posiadają metaliczne ubarwienie w odcieniach: niebieskich, niebieskofioletowych, czerwonopomarańczowych, złocistych, a nawet brunatnych.

Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus

Rodzina perkozów na terenie naszego kraju reprezentowana jest przez 5 gatunków, z czego w Bolimowskim Parku Krajobrazowym spotkać można tylko dwa: perkozka i perkoza dwuczubego. Ten drugi odnotowany został w Parku jako lęgowy po raz pierwszy w 2013 r. („Monitoring awifauny na obszarach Natura 2000 w obrębie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i okolicy”) na terenie Zbiornika Joachimów - Ziemiary.

Ciepła i pełna barw "majówka" zachęca do spacerów do lasu, wycieczek rowerowych czy plenerowych pikników. Aby czas ten był spędzony nie tylko miło ale i bezpiecznie - alarmujemy! Po każdym powrocie z "terenu" warto sprawdzić, czy nie przynieśliśmy do domu nieproszonych gości. Mowa oczywiście o kleszczach. Te niewielkie, ale i groźne roztocza mogą sprawić nam problem, szczególnie wtedy, gdy zostaną usunięte z naszego ciała zbyt późno. To nosiciele m.in. takich znanych chorób jak borelioza oraz odkleszczowe zapalenie opon mózgowych (choć lista chorób przenoszonych przez kleszcze jest znacznie dłuższa).

Spacerując wzdłuż doliny rzeki Rawki, Korabiewki czy Grabinki, nie zdajemy sobie w większości sprawy, jak wiele kryją one w sobie przyrodniczych tajemnic. Warto zatrzymać się choć na chwilę, przyjrzeć nurtowi wody, rosnącej na brzegach roślinności czy też piaszczystym skarpom. Przy odrobinie szczęścia natrafić tu możemy na ślady bytowania, a może i samego rzęsorka rzeczka – jednego z ciekawszych mieszkańców Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

W ramach projektu prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, pracownicy Dyrekcji Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach podjęli współpracę z Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu w ramach konkursu z dziedziny Edukacji Ekologicznej pn. „Utworzenie ogródków dydaktycznych przy szkołach i przedszkolach”. Specjaliści z dziedziny ochrony środowiska, edukacji ekologicznej oraz architektury krajobrazu pod przewodnictwem Dyrektora Bolimowskiego Parku Krajobrazowego Pana Stanisława Pytlińskiego oraz wskazówkach udzielonych przez Panią Marię Cygan – Dyrektora publicznego Gimnazjum w Jeruzalu, wykonali koncepcję projektu zagospodarowanania terenu przy Gimnazjum w Jeruzalu, który został wyróżniony przez WFOŚiGW w Łodzi i już w tym roku stanie się pomocą dydaktyczną i atrakcją w szczególności dla uczniów szkoły oraz nauczycieli.

Prace nad projektem rozpoczęto od określenia potrzeb użytkowników - dzieci, młodzieży, nauczycieli oraz dokładnej analizy terenu opracowania w tym: powiązań z otoczeniem, inwentaryzacji roślinności istniejącej, elementów wyposażenia oraz wykonania dokumentacji fotograficznej. Ze względu na to, iż szkoła znajduje się na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, w projekcie starano się połączyć otaczającą przyrodę z wymaganiami jakie niesie ze sobą zaprojektowanie tzw. "zielonej szkoły", która ma pełnić w szczególności funkcje edukacyjne i popularyzatorskie otaczającej przestrzeni.Zgodnie z zapisami rozporządzenia Wojewody Łódzkiego nr 4/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Bolimowskiego Parku Krajobrazowego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 8 marca 2008 r., nr 73, poz. 733), przedmiotowa działka znajduje się w granicach Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, w strefie PWE6- strefa wzmacniania powiązań ekologicznych. W związku z tym zgodnie z ustaleniami planu ochrony BPK w strefie tej zaleca się zagospodarowanie działki roślinnością typową dla otaczajacych terenów. Lokalizacja ogrodu na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego wymusza w pewien sposób jego zagospodarowania.

Odniesienie się w koncepcji ogrodu dydaktycznego do otaczającej przestrzeni zakłada częściowe wykorzystanie w projekcie gatunków roślin rodzimych. Kolekcja roślin chronionych oraz wprowadzenie grup roślin pachnących, miododajnych, owocodajnych, ziół, gatunków roślin przydomowych powszechnie występujących w tradycyjnym krajobrazie wiejskim,roślin wodnych, nadwodnych zlokalizowanych w pobliżu kaskady wodnej oraz gatunków typowych dla siedlisk suchych i nasłonecznionych, ma na celu propagowanie zagospodarowania przestrzeni zgodnie z otaczającym siedliskiem. Zaproponowany przez pracownika DBPK w Skierniewicach i architekta krajobrazu Pamelę Kowalską liniowy układ ogrodu oraz dobór gatunkowy ma stanowić swoisty korytarz ekologiczny mający na celu powiązanie obszaru szkoły z terenami znajdującymi się tuż za jej ogrodzeniem. Wykorzystana w projekcie kaskada wodna z oczkiem wodnym nawiązuje do płynącej nieopodal rzeki Chojnatki.

Ponad 90 gatunków roślin, różnorodne rabaty, elementy małej architektury, tablice dydaktyczne, wierzbowe tunele, czy karmniki i budki lęgowe dla ptaków, to tylko niektóre z atrakcji jakie czekają na młodszych i starszych odkrywców nauki w otoczeniu fauny i flory ziemi łódzkiej.Ze względu na powodzenie nawiązanej współpracy z Panią Marią Cygan oraz docenienie pracy przez WFOŚiGW w Łodzi, pracownicy Dyrekcji Bolimowskiego Parku Krajobrazowego zachęcają do kształtowania przestrzeni z uwzględnieniem otaczającej nas przyrody, szanowania jej oraz wprowadzania racjonalnych rozwiązań zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego w odniesieniu do najbliższego otoczenia.

Pamela Kowalska

Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego

KRAINA BOBRÓW, ŁOSI I SAREN, LASY, POLANY I PIĘKNA, WIJĄCA SIĘ RZEKA RAWKA, TO TYLKO NIEKTÓRE Z WIELU ATUTÓW BOLIMOWSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO.

Położony między Łodzią, a Warszawą, Bolimowski Park Krajobrazowy został utworzony 26 września 1986 roku, co oznacza, że już za kilka miesięcy będzie obchodził okrągły jubileusz 25 - lecia swego istnienia. Jest to jeden z ponad 120 parków krajobrazowych w Polsce, leżący na pograniczu dwóch województw: łódzkiego i mazowieckiego. Jego granice, nierówne i poszarpane, przebiegają między trzema miastami: Skierniewicami, Żyrardowem i Łowiczem.

W Polsce jest ponad 120 parków krajobrazowych, które chronią walory krajobrazowe, roślinność, zwierzęta i elementy kultury. Od 25 lat na terenach między Skierniewicami, Żyrardowem a Łowiczem funkcjonuje Bolimowski Park Krajobrazowy. Początkowo jego powierzchnia wynosiła 17 900 ha, w 1995 roku został powiększony do 23 130 hektarów. W 2010 r. za sprawą działań Dyrekcji Bolimowskiego Parku Krajobrazowego oraz Wójta i Rady Gminy Nieborów przyłączono kolejne 322 ha, znajdujące się właśnie na terenie gminy Nieborów.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button