Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Podczas zimowego monitoringu ptaków na rzece Pilicy w Sulejowie, obserwowano dwie kokoszki, jedna z nich utykała na lewą nogę. Jej chód był trochę chaotyczny, mówiąc po ludzku ptak kuśtykał. Kokoszki, zapewne była to para, poszukiwały wspólnie pokarmu w przybrzeżnej roślinności szuwarowej.

 2 lutego obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł. Tegorocznym obchodom patronuje hasło "Ludzie i Mokradła: splecione losy". Losy mokradeł i ludzi są ze sobą ściśle związane. Tereny podmokłe kształtowały i kształtują rozwój cywilizacji i mają kluczowe znaczenie w podtrzymaniu dobrostanu człowieka poprzez zapewnienie mu wody, pożywienia i innych dóbr niezbędnych do życia, rozwój kultury, ochronę klimatu i różnorodności biologicznej. Tegoroczny temat przewodni podkreśla wzajemne powiązania między terenami podmokłymi a życiem człowieka, obejmującym zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka oraz zdrowe środowisko naturalne.

Spacer z Przedborskim Parkiem Krajobrazowym, to pierwsza odsłona cyklu wydarzeń, które zaplanowano w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. W kolejnych miesiącach roku inne parki Zespołu zaproponują cykl wydarzeń o podobnym charakterze w innych rejonach województwa łódzkiego. Imprezy mają charakter otwarty i są ogłaszane w mediach społecznościowych ZPKWŁ.

  26 stycznia 2024 r. w Przedborskim Parku Krajobrazowym w miejscowości Przedbórz odbyła się kolejna już edycja Zimowego Ptakoliczenia. Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem wydarzenie rozpoczęliśmy o godzinie 9.00 w sali audiowizualnej Publicznej Szkoły Podstawowej, gdzie zgromadziła się młodzież i liczna grupa seniorów Klubu Senior +. Podczas zaprezentowanej prezentacji przedstawiliśmy ideę wydarzenia, zasady organizacji i przebieg spotkania. Ponadto uczestnicy poznali szereg tzw. „ ptasich porad”.

W Sulejowskim PK ,,Zimowe Ptakoliczenie” odbyło się 26 stycznia z grupą uczniów ze szkoły podstawowej w Przygłowie, w pięknym miejscu w ujściu rz. Luciąży do Zalewu Sulejowskiego. Dzień był bardzo udany; dopisała słoneczna pogoda, ptaki i dobry humor. Wycieczkę rozpoczęliśmy o godz.10 w Sulejowie -Polance gdzie, spotkaliśmy zimowych gości ze Skandynawii, stado odpoczywających jemiołuszek.

W minionym tygodniu zakończyłem Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych na Pilicy na odcinku od tamy w Smardzewicach do Roszkowej Woli tj. na 45 km rzeki na terenie Spalskiego i częściowo otuliny Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. Dodatkowo w ramach tej akcji niektóre z odcinków rzek i zbiorników wodnych są kontrolowane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, taki odcinek wyznaczony jest m.in. między Smardzewicami a Spałą.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spacer z pracownikami Przedborskiego Parku Krajobrazowego ścieżką historyczno - przyrodniczą im K. Wielkiego w Przedborzu. Wydarzenie odbędzie się 27 stycznia 2024r. ( sobota). Zbiórka o godz. 9.00 na placu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przedborzu ul. Mostowa 35.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – Oddział Nadpilicznych Parków Krajobrazowych zaprasza wszystkich miłośników ptaków oraz amatorów pieszych wycieczek przyrodniczych do przyłączenia się do kolejnego Zimowego Ptakoliczenia!  Więcej informacji poniżej.

W połowie stycznia w całej Polsce prowadzony jest Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych, który w dużej mierze opiera się na wiedzy i doświadczeniu lokalnych organizacji i instytucji ornitologicznych. Liczenia tej grupy ptaków są prowadzone przez niektóre ośrodki regularnie od kilku dekad. 

Tak jak w ostatnich latach wspólnymi siłami z Marcinem Wężykiem policzyliśmy zimujące ptaki wodno-błotne na zbiorniku Sulejowskim. Tegoroczna zima sprawiła, że zbiornik Sulejowski zamarzł, ale w cofce jeszcze pozostało trochę płynącej wody, na której zimuje spora ilość ptaków.

 Rezerwat Piskorzeniec położony na terenie Przedborskiego Parku Krajobrazowego zajmuje powierzchnię 431,96 ha. Ten położony w dorzeczu Czarnej Pilczyckiej rezerwat torfowiskowy obejmuje otwarte i porosłe lasem torfowiska niskie, przejściowe i wysokie, a także dwa stawy: prawie całkowicie zarośnięty szuwarami „Bolesław” oraz staw „Duży”.