Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniu 20 sierpnia 2023 r. odbyły się Dożynki Województwa Łódzkiego w Paradyżu organizowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Święto rolników w podziękowaniu za zebrane plony z pól jak co roku rozpoczęło się od uroczystej Mszy Świętej i tradycyjnego pochodu z wieńcami dożynkowymi. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego czekał na Państwa ze swoim stoiskiem promocyjnym podczas tego wydarzenia. Pomimo upału odwiedzający tłumnie przybyli na przygotowane atrakcje: występy i koncerty, strefa wystawców, namioty z poczęstunkiem od kół gospodyń wiejskich.

  W dniu 19 sierpnia na rynku w Przeborzu odbył się festyn pn. Lato z Przedborzem. Wydarzenie plenerowe zgromadziło wielu uczestników z racji trwających wakacji, było również świetną okazją do integracji lokalnej społeczności. Głównymi gwiazdami festynu były zespoły VIDEO oraz LOMBARD.

Z głębokim smutkiem informujemy, że zmarł w wieku 84 lat Tadeusz Michalski, wielki orędownik i przyjaciel Przedborskiego Parku Krajobrazowego, założyciel i wieloletni dyrektor Muzeum Ludowego w Przedborzu.

   8 sierpnia obchodzimy Wielki Dzień Pszczół. Idea tego dnia opiera się na przypominaniu, jak ważną rolę pełnią pszczoły w ekosystemie oraz na propagowaniu praktycznych rozwiązań sprzyjającym tym miodnym stworzeniom.

W ramach współpracy z Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwem Smardzewice oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Łodzi przystąpiliśmy do prac związanych z ochroną stanowiska bardzo rzadkiego na terenie województwa łódzkiego czarcikęsika Kluka oraz śródleśnego torfowiska i łąki, na którym on występuje.

W miniony weekend 29-30 lipca 2023 r. odbyły się Dni Gminy Inowłódz na terenie Spalskiego Parku Krajobrazowego. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego czekał na Państwa ze swoim stoiskiem promocyjnym podczas tego wydarzenia. Pomimo upału i zbliżającej się burzy, odwiedzający tłumnie przybyli na przygotowane atrakcje: występy i koncerty, strefa dmuchańców dla najmłodszych, namioty z poczęstunkiem od kół gospodyń wiejskich czy przedstawienie teatralne na pobliskim zamku.

W dniu 8.07. 2023 r. w Skansenie Rzeki Pilicy miało miejsce szczególne spotkanie, uroczyste odsłonięcie kapliczki dedykowanej zmarłemu w 2021r. przyrodnikowi Aleksandrowi Góralczykowi- ,,Olkowi”.

W dniu 15 lipca odbyła się w Dąbrowie nad Czarną konferencja popularno-naukowa -" Wartości przyrodnicze środkowego Nadpilicza na przestrzeni wieków".

W dniu 1 lipca na terenie Sulejowskiego PK odbyła się wizyta pracowników Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Jak liczną grupą owadów są motyle? Czym różnią się w budowie zewnętrznej motyle dzienne od nocnych? Co robi poczwarka modraszka w mrowisku? Jakie są podstawowe metody odławiania owadów? Co to znaczy oznaczanie gatunków i sposoby preparowania okazów? Jakie są zasady przechowywania zbiorów entomologicznych? Odpowiedzi na te pytania i wiele innych można było usłyszeń podczas akcji "Nocnych świeceń" zorganizowanej w siedzibie biura Przedborskiego Parku Krajobrazowego.