Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Na terenie Sulejowskiego PK znajduje się wiele miejsc, pomników, kapliczek i krzyży związanych z pamięcią o ważnych  wydarzeniach historycznych czy postaciach.

Miesiąc Kwiecień zastał ustanowiony Miesiącem Pamięci Narodowej w celu przypomnienia i uczczenia, znaczących wydarzeń z historii Polski i narodu polskiego.

Wczoraj wieczorem wspólnie z przybyłą grupą dorosłych i dzieci, odkrywaliśmy świat sów w Spalskim Parku Krajobrazowym. Na wstępie opowiedzieliśmy o sowach, które można spotkać w tej okolicy oraz założeniach organizowanego przez nas wydarzenia. Spotkaliśmy się w sąsiedztwie pod Brudzewicami na skraju lasu przy starym trakcie prowadzącym przez las.

   Światowy Dzień Gołębia to święto obchodzone corocznie 9 kwietna. Gołębie towarzyszą człowiekowi od wieków, ponoć to pierwsze udomowione przez człowieka ptaki – są przedstawiane na egipskich malowidłach sprzed 3 tys. lat – to wtedy zawiązała się ich bliska relacja z człowiekiem.

W Sulejowskim PK największą powierzchnie zajmują siedliska borowe z dominacją sosny. Sosna ze względu na potrzeby gospodarcze w przeszłości była sadzona na nieoptymalnych, żyznych siedliskach grądowych i łęgowych. Obecnie ze względu na zmiany klimatyczne (susze), sosnę, w dużym stopniu zastępują gatunki liściaste. Wśród tysięcy rosnących sosen w Puszczy Pilickiej, zdarzają się pojedyncze okazy o odmiennym wyglądzie korowiny tzw. sosny krezowe, kołnierzykowe, daszkowe. Sosna krezowa to ekotyp sosny zwyczajnej, spotykana w wielu miejscach w Polsce, wszędzie rzadka. Jaki jest mechanizm powstawania kołnierzy wokół pnia, nie wiadomo, istnieje kilka hipotez.

W piątkowy wieczór 31 marca 2023 w siedzibie Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy zorganizowano kolejną „Noc Sów”. W spotkaniu wzięło udział ponad 30 osób zaineresowanych tematem sów.

Marcowe noce to najlepszy czas na obserwację sów, jest to bowiem czas, w którym odbywają się sowie gody, dzięki czemu łatwiej usłyszeć pohukiwania nawołujących się osobników. Piątkowe spotkanie rozpoczęło się prelekcją, podczas której uczestnicy poznali sowy występujące w naszym kraju oraz ciekawe historie związane z tymi nocnymi drapieżnikami.

Pod Tomaszowem Mazowieckim nad rzeka Pilicą pomiędzy rezerwatem „Niebieskie Źródła”, a kopalnią „Biała Góra” znajdują się Małe Groty. Są to wychodnie piaskowców kredowych, które zostały wydrążone w tym samy celu co „Groty Nagórzyckie” – wydobycia piasku. Piaskowcowe złoże łączące obydwa wyrobiska do dzisiaj jest widoczne w postaci skalistego dna Pilicy.

W dniu 25.03.2023r. Harcerze 215 Szczepu Źródło wzięli udział w Warsztatach Survivalowych w siedzibie OT NPK w Moszczenicy.

  Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy naszego kolegi Piotra Wypycha. Otwarcie wystawy będzie miało miejsce 24 marca o godzinie 19.00 w galerii ODA art w Piotrkowie Trybunalskim, przy ulicy Sieradzkiej 8. Wystawę będzie można oglądać do 23 kwietnia.

   Z utęsknieniem czekamy na cieplejszy czas i pewnie każdy z nas szuka już oznak wiosny. Kilka ostatnich dni pokazało, że wiosna jest już blisko. Kalendarzowy pierwszy dzień wiosny jak zwykle przypadnie 21 marca – jak co roku, oznacza to jednak, że astronomiczna wiosna 2023 wypadnie w nieco innym terminie.