Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W minioną sobotę odbył się kolejny Piknik Ekologiczny, którego organizatorem było Starostwo Powiatowe w Żyrardowie.  Tegoroczna impreza przebiegała pod nazwą „Powiat Żyrardowski na Mazowieckim Szlaku Tradycji”. 

Na terenie przylegający do Muzeum Lniarstwa lokalni twórcy prezentowali swoje wyroby i prowadzili warsztaty dla dzieci. Oddział Trenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego miał stoisko, na którym pracownicy udzielali  informacji turystycznych i prowadzili konkursy dla dzieci „Skrzydlaci mieszkańcy lasów i miast” oraz „Dziuple i ich mieszkańcy”. Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Żyrardowie.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, PTTK „Szaniec” w Skierniewicach oraz Ośrodek Turystyki Kajakowej „Sosenka” serdecznie zapraszają wolontariuszy na Jesienne Sprzątanie Rawki, które odbędzie się 5 października 2019 roku w Ośrodku „Sosenka” w Rudzie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wydarzenie „Grzyby – ukryte piękno mikroorganizmów”, które odbędzie się 6 października 2019 roku w Puszczy Mariańskiej, w dużej sali Gminnego Ośrodka Kultury (ul. Sobieskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska).

Na wydarzenie składać się będą: prelekcja „Zacznijmy od grzybów” oraz spacer edukacyjny po Puszczy Bolimowskiej. Eksperci opowiadać będą o okresie panowania grzybów na Ziemi, ich późniejszym rozwoju, o tym jak regulują procesy zachodzące w ekosystemach i dlaczego należy je chronić na równi z roślinami i zwierzętami. Warsztatom towarzyszyć będzie również wystawa prawdziwych okazów grzybów, w czasie której poznamy ich olbrzymią różnorodność.

Zespół Parków Krajobrazowych – Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego serdecznie zaprasza uczniów klas IV – VI szkół podstawowych z gmin leżących na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego do udziału w konkursie plastycznym pt. „Portret sowy”.
Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W dniu 07.09.2019 r. w Rawie Mazowieckiej odbyła się impreza o nazwie „Mixer Regionalny”. Nie zabrakło na niej stoiska Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, na którym pracownicy parków rozprowadzili kilkaset sadzonek drzew i krzewów, we ramach akcji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego „ 100 tys. drzew na 100 – lecie województwa Łódzkiego”. Były one wręczane osobom, które wzięły udział w konkursach o tematyce przyrodniczej - głównie ptasiej, zgodnie z akcją ZPKWŁ „Rok 2019 rokiem ptaków”. W konkursach wzięło udział kilkadziesiąt osób, głównie młodzież i dzieci.

Zapraszamy serdecznie uczniów szkół podstawowych (klas VI-VIII) województwa łódzkiego do uczestnictwa w międzyszkolnym konkursie pn.: Krajobraz mojego regionu – uczę i pokazuję. Konkurs objęty został honorowym patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty i Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego oraz dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Głównym celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o regionie województwa łódzkiego oraz popularyzacja walorów przyrodniczych regionu łódzkiego.

12 sierpnia 2019 roku w Bolimowskim Parku Krajobrazowym obchodzono Wielki Dzień Pszczół. Wydarzenie odbywało się tym razem w Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych SPRAWNI INACZEJ - Warsztacie Terapii Zajęciowej w Skierniewicach, gdzie uczestnikami byli zarówno podopieczni placówki jak i położonego obok Domu Pomocy Społecznej.

Kolejny raz w tym roku Oddział Terenowy BPK otrzymał zgłoszenie o nielegalnie wyrzuconych odpadach bytowych tym razem na terenie leśnym, przy drodze prowadzącej do Ośrodka „Sosenka”. Jak widać na załączonych zdjęciach, ktoś opuszczając domek letniskowy w taki właśnie sposób „pozbył się” odpadów.

3 sierpnia 2019 roku w Bolimowskim Parku Krajobrazowym odbył się już drugi w tym roku wieczór entomologiczny pod nazwą „Nie taka ćma straszna, czyli wielkie nocne wabienie owadów do światła”. Wydarzenie współorganizowaliśmy z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacją Biodiversitatis oraz Muzeum w Nieborowie i Arkadii, na którego terenie gościliśmy.

31 lipca 2019 roku pracownicy Oddziału Terenowego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, dzięki uprzejmości i współpracy z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego oraz Fundacją Biodiversitatis, wzięli udział w szkoleniu entomologicznym. Spotkanie, składające się z części wykładowej oraz terenowej, poprowadził dr Radomir Jaskuła.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button