Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniu 8 lipca, w siedzibie Oddziału Terenowego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach odbyło się spotkanie poświęcone utworzeniu szlaku kajakowej na Rawce.

Wakacje w Parowozowni – Skierniewice, 25.06.2016 r.

Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei zaprasza na kolejny Dzień Otwarty w skierniewickiej Parowozowni.

1.1Serdecznie zapraszamy 16 lipca 2016 roku na Dzień Wiatru oraz nocne świecenie w Esterce, które odbędą się w Gosapodarstwie agroturystycznym Esterka (Esterka 10, 96-115 Nowy Kawęczyn).

W dniu 11 czerwca 2016 r. odbyło się II sprzątanie Rawki w „Krainie Rawki”.

Akcja zorganizowana została przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Rawki” i Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego - Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego przy wsparciu finansowym Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego i Gminy Rawa Mazowiecka.

Od kilku lat Fundacja Przyrodnicza „pro Natura” oraz grupa ENERGA, w ramach grantu Fundusz dla Przyrody wspiera działania z zakresu czynnej ochrony przyrody. W 2016 roku dofinansowane zostały projekty skupiające się na ochronie gatunków rzadkich i ginących, w szczególności znajdujące się w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin oraz Polskiej Czerwonej Księdze Kręgowców i Bezkręgowców.

230 maja 2016 roku w Nieborowie odbywał się XVI Rajd "Dnia Ziemi" Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej. W wydarzeniu uczestniczyło łącznie 483 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

1W dniu 8 maja 2016 r. odbyła się XV edycja rajdu rowerowego „Konwalia”. W rajdzie zorganizowanym przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego oraz Oddział PTTK „Szaniec” ze Skierniewic, udział wzięło 226 osób.

W dniu 17 kwietnia 2016 r. pszczelarze Rejonowego Koła Pszczelarzy w Brzezinach świętowali 70-lecie istnienia swojego Koła. Wydarzenie to objęli patronatem honorowym: Wojewoda Łódzki, Pan Zbigniew Rau oraz Marszałek Województwa Łódzkiego, Pan Witold Stępień.

Zaczął się marzec - czas wzmożonej aktywności głosowej puszczyków, których okres godowy trwa od grudnia do kwietnia. Puszczyk to średniej wielkości sowa o charakterystycznej okrągłej głowie, szaro- lub rdzawobrązowym upierzeniu z brązowoczarnym rysunkiem. Zamieszkuje lasy, parki, zadrzewienia śródpolne.

31 stycznia 2016roku mimo chłodu, wiatru i zachmurzonego nieba około 60 osób wzięło udział w Zimowym Ptakoliczeniu, zorganizowanym w Skierniewicach przez ZPKWŁ - Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. W akcji uczestniczyli zarówno dorośli jak i dzieci. Towarzyszyły nam też media - Radio Łódź oraz tygodnik katolicki Gość Niedzielny.