Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

8 października 2016 r. Prezydent Miasta Skierniewice, Oddział PTTK „Szaniec” ze Skierniewic oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, zaprasza na kolejną edycję rajdu rowerowego.

Rajd adresowany jest do wszystkich sympatyków dwóch kółek, a zwłaszcza rodzin z dziećmi.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego serdecznie zaprasza gimnazja z gmin leżących na terenie: Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Spalskiego Parku Krajobrazowego, Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, Przedborskiego Parku Krajobrazowego, Załęczańskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki do udziału w XVI edycji konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski.

13 sierpnia 2016 roku w ramach projektu "Pociągiem w łódzkie" odbyła się wycieczka rowerowa po Bolimowskim Parku Krajobrazowym szlakiem nekropolii II wojny światowej.

W dniu 8 lipca, w siedzibie Oddziału Terenowego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach odbyło się spotkanie poświęcone utworzeniu szlaku kajakowej na Rawce.

Wakacje w Parowozowni – Skierniewice, 25.06.2016 r.

Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei zaprasza na kolejny Dzień Otwarty w skierniewickiej Parowozowni.

1.1Serdecznie zapraszamy 16 lipca 2016 roku na Dzień Wiatru oraz nocne świecenie w Esterce, które odbędą się w Gosapodarstwie agroturystycznym Esterka (Esterka 10, 96-115 Nowy Kawęczyn).

W dniu 11 czerwca 2016 r. odbyło się II sprzątanie Rawki w „Krainie Rawki”.

Akcja zorganizowana została przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Rawki” i Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego - Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego przy wsparciu finansowym Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego i Gminy Rawa Mazowiecka.

Od kilku lat Fundacja Przyrodnicza „pro Natura” oraz grupa ENERGA, w ramach grantu Fundusz dla Przyrody wspiera działania z zakresu czynnej ochrony przyrody. W 2016 roku dofinansowane zostały projekty skupiające się na ochronie gatunków rzadkich i ginących, w szczególności znajdujące się w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin oraz Polskiej Czerwonej Księdze Kręgowców i Bezkręgowców.

230 maja 2016 roku w Nieborowie odbywał się XVI Rajd "Dnia Ziemi" Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej. W wydarzeniu uczestniczyło łącznie 483 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

1W dniu 8 maja 2016 r. odbyła się XV edycja rajdu rowerowego „Konwalia”. W rajdzie zorganizowanym przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego oraz Oddział PTTK „Szaniec” ze Skierniewic, udział wzięło 226 osób.