Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Nieborów” został powołany rozporządzeniem Wojewody Skierniewickiego nr 21 z dnia 6.10.1988r. oraz nr 2 z dnia 14.01.1997r. Ojemuje grunty orne, łąki, pastwiska i lasy o łącznej powoierchni 46 ha, położone we wsi Niebrów, gm. Nieborów. Teren ten należy do Skarbu Państwa i jest zarządzany przez Województwo Łódzkie. Od północy obszar graniczy z parkiem otaczającym Pałac Radzwiwiłłów w Nieborowie. Z trzech pozostałych stron otoczony jest lasami. Niedyś stanowił część majatku Rawdziwiłłów. Obszar powołano dla ochrony:

- wolnej, niezabudowanej przestrzeni – fragmentu cennego krajobrazu mazowieckiego,

- zachowania historycznie udokumentowanej ciągłości tradycyjnego użytkowania tego obszaru (lasu, pola, pastwiska, łąki),

- „widoku z zabytku” i „widoku na zabytek” jakim jest Pałac Radziwiłłów oraz otaczający go ogród,

- historycznej kompozycji i osi, która przynajmniej od XVIII wieku, była rozpięta między wsią Nieborów a Puszczą Bolimowską,

- pradziejowego stanowiska archeologicznego.

W dniu 26 sierpnia 2018 r., odbyły się obchody Święta Plonów zorganizowane przez Gminę Wiskitki. Zespół Parków Krajobrazowych Województw Łódzkiego - Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego uczestniczył czynnie w tym dorocznym święcie.

Szanowny Turysto!

W celu wzbogacenia infrastruktury turystycznej Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, 21 sierpnia 2018 roku zainstalowanych zostało 8 nowych tablic turystyczno-przyrodniczych.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego - Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego serdecznie dziękuje wszystkim, którzy odwiedzili nasz oddział podczas Ogólnopolskiego Wielkiego Dnia Pszczół w ramach programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” dniu 8 sierpnia 2018 roku.

W dniu 10 sierpnia br. Polski Komitet Pomocy Społecznej ze Skierniewic zorganizował dla 20 osobowej grupy młodzieży, zajęcia edukacyjne na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

Bocian biały (Ciconia ciconia) od setek lat był otaczany przez człowieka szczególną sympatią ze względu na osiedlanie się w pobliżu siedzib ludzkich. Gatunek ten stał się stałym i doskonale znanym elementem polskiego, wiejskiego krajobrazu.

Od piątkowego popołudnia do niedzielnego wieczoru, przy upalnej pogodzie, pełni księżyca i piątkowym jego zaćmieniu, rozgrywał się V Festiwal Esterkowy. Uczestniczyło w nim ponad 100 osób dorosłych i 30. dzieci.

27 lipca 2018 roku odbyło się „nocne świecenie” w Nieborowie. W wydarzeniu uczestniczyły 44 osoby.

26 lipca 2018 roku w gospodarstwie agroturystycznym Esterka odbyły się dzienne terenowe warsztaty entomologiczne. W wydarzeniu wzięły udział 23 osoby, zarówno dzieci jak i dorośli.

Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i Gospodarstwo Agroturystyczne Esterka zapraszają zainteresowanych na dzienne terenowe warsztaty entomologiczne w Esterce.
Warsztaty odbędą się 26 lipca 2018 roku o godzinie 12:00. Wspólnie z entomologiem będziemy łapać w siatki motyle dzienne, oglądać je i próbować oznaczać do gatunku.
Dowiemy się ciekawostek o motylach, ich cyklu życiowym i budowie. Pooglądamy w gablotach okazy owadów z różnych części świata. Popatrzymy też na motyle w powiększeniu za pomocą mikroskopu.