Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

31 lipca 2019 roku pracownicy Oddziału Terenowego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, dzięki uprzejmości i współpracy z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego oraz Fundacją Biodiversitatis, wzięli udział w szkoleniu entomologicznym. Spotkanie, składające się z części wykładowej oraz terenowej, poprowadził dr Radomir Jaskuła.

„TRZY DNI W PUSZCZY” – taki tytuł nosi wystawa zorganizowana przez Okręg Łódzki Związku Polskich Fotografów Przyrody, będąca pokłosiem 3-dniowego pleneru, jaki się odbył w czerwcu br. w Bolimowskim Parku Krajobrazowym. Otwarcie wystawy nastąpiło 21 lipca 2019 r. podczas uroczystego „Dnia Bolimowa” – dorocznego święta, obchodzonego w tym roku po raz 21.  Będzie ją można oglądać w miejscowym Domu Kultury do 15 września tegoż roku. Wystawie towarzyszył konkurs publiczności na najlepsze zdjęcie. Zwyciężyła praca nr 28, pod tytułem „Klejnot znad Rawki”, przedstawiająca bajecznie kolorową „rozedrganą” ważkę świteziankę. Autorce serdecznie gratulujemy. Wystawie towarzyszył również cykl fotografii obrazujących śmieci poniewierające się po Puszczy i nad Rawką oraz antyśmieciowy apel – „Przyśpiewki śmieciucha”, który zamieszczamy poniżej.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego - Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, Fundacja Biodiversitatis, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego oraz Muzeum w Nieborowie i Arkadii serdecznie zapraszają na wydarzenie „Nie taka ćma straszna, czyli wielkie nocne wabienie owadów do światła”. Odbędzie się ono 3 sierpnia 2019 roku na terenie ogrodu pałacowego w Nieborowie.

Program wydarzenia:
21:00 – prelekcja o owadach nocnych i ich wabieniu poprowadzona przez specjalistę, dr Radomira Jaskułę z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego i Fundacji Biodiversitatis (sala edukacyjna)
22:00 – rozpoczęcie wabienia owadów za pomocą światła. Nauka rozpoznawania owadów nocnych  (ogród).

W miniony poniedziałek (15.07.19r.) w Urzędzie Gminy Bolimów odbyło się szkolenie dotyczące rozwoju turystycznego gminy. Zastępca wójta zaprezentował zebranym walory Gminy Bolimów. Następnie przedstawiciel Oddziału Terenowego BPK zapoznał uczestników spotkania z różnymi publikacjami dotyczącymi turystyki w województwie łódzkim oraz możliwościami zamieszczenia tam danych o gospodarstwie. Poinformował o tym jaką infrastrukturą turystyczną dysponuje Bolimowski Park Krajobrazowy. Pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach opowiedział o rodzajach wsparcia dla rolników podejmujących działalność agroturystyczną, a przedstawiciel Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach przytoczył przepisy obwiązujące takie gospodarstwa. Na zakończenie spotkania właścicielka gospodarstw agroturystycznego w Esterce opowiedział jak założyła gospodarstwo i jak obecnie prosperuje, co je wyróżnia spośród innych gospodarstw.

Jak co roku do Bolimowskiego Parku Krajobrazowego zawitały grupy dzieci z projektu „Kolorowa Lokomotywa – na zielonym szlaku 2019”. W tym roku gościli u nas mieszkańcy okolic Zelowa oraz Sulejowa.

Nocne owadów połowy…

W piątek, 5 lipca 2019 r. po całym dniu pogody przelotnie-deszczowej, wietrznej, chmurnej i zimnawej, tęcza się była ukazała pod wieczór nad polem w Ziemiarach (gm. Bolimów), gdzie łowy odbyć się miały, nadzieje pewne obiecując.

Fundacja "Biodiversitatis", Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego oraz Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zapraszają na wieczór entomologiczny "Nie taka ćma straszna, czyli wielkie nocne wabienie owadów do światła", który odbędzie się na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego 5 lipca 2019r. Miejscem spotkania będzie gospodarstwo Pana Marka Dzierby (Ziemiary 57), start całej imprezy rozpocznie się o godz. 20:00.

W minionym  tygodniu (18.06.2019r.) na ternie gm. Bolimów odbyła się podróż historyczno-wojskowa nt. „Bolimów miejscem użycia broni chemicznej w pierwszej wojnie światowej”. Organizatorem wydarzenia była Akademii Sztuki Wojennej – Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia SZ RP oraz Urząd Gminy Bolimów. Spotkanie poświęcone działaniom wojennym w dolinie Rawki w 1915 r. składało się z dwóch części: 

- stacjonarnej, która dobyła się w sali Urzędu Gminy Bolimów, 
- terenowej – zwiedzanie Bolimowa oraz Ossuarium i Mauzoleum w Joachimowie-Mogiłach.

16 czerwca do Bolimowskiego Parku Krajobrazowego przyjechała pociągiem grupa turystów z Piotrkowa Trybunalskiego w ramach projektu „Kolejowe Niedziele”.
Uczestnicy wycieczki zwiedzali rezerwat Ruda-Chlebacz, dolinę Rawki oraz szlak I Wojny Światowej wraz z przewodnikami z Towarzystwa Przyjaciół Łodzi. Pracownicy Oddziału Terenowego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego przygotowali stoisko promocyjne z konkursami przyrodniczymi na terenie ośrodka „Sosenka” w Rudzie.  

W niedzielę 16 czerwca "Bog zesłał babę", a raczej 50 bab, które dojechawszy do parkingu w Joachimowie-Mogiłach oddały się pieszej eksploracji Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i podziwianiu zawiłości meandrów Rawki. Wszystkie panie były zauroczone urodą bolimowskich krajobrazów. Nie brakowało wśród nich uroczych uniformistek w stylowych T-shirtach czy strojach prawdziwych gwiazd: Marilyn Monroe czy Lauren Bacall, które przedkładały szum lasu i szelest liści nad oklaski i światła rampy.